Struka zove
IZAZOVI STRUKE

Kako tehničari za računalstvo mogu doprinijeti u borbi protiv klimatskih promjena?

U Srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću postoji smjer tehničar za računalstvo već dvadesetu godinu. Traženo je to, dobro plaćeno zanimanje sadašnjosti i budućnosti.

Potrebno je u mnogim područjima života i rada, a donedavno se predstavlja i kao velika pomoć vezano uz klimatske promjene čiji smo svjedoci svakodnevno od toplinskih valova, suša, poplava s jedne strane, te s druge strane nestašice vode, promjena bioraznolikosti, smanjenje poljoprivredne proizvodnje….

Dobro obrazovanje predstavlja važnu kariku u lancu procesa prilagodbe kako bi se smanjile ili ublažile klimatske promjene.

Tehničari za računalstvo mogu razviti kvalitetne softverske alate za prikupljanje i analizu podataka o klimatskim promjenama, kako bi se mogle na nivou države, donositi kvalitetnije odluke.

Moguće je razviti energetski učinkovite računalne sustave i data centre koji troše manje električne energije, te manje opterećuju okoliš. Danas se zbog povećanja temperature sve više koriste klimatski uređaji i troši puno električne energije, a teško je proizvesti toliko u termoelektranama zbog pomanjkanja vode. U budućnosti će potražnja za električnom energijom biti još veća, jer će se korititi još više. Zbog toga se postavlja pitanje opravdanosti povećanja proizvodnje električnih automobila u sadašnjosti i budućnosti koji troše električnu energiju, a moguće je da će je u budućnosti nedostajati zbog ogromne potražnje za njome.

Tehničari za računalstvo također bi mogli doprinjeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i razvoju solarnih panela, te vjetroelektrana, kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima.

U novije vrijeme razvijaju se plutajući solarni paneli zbog ograničenog prostora na kopnu, gdje su fotonaponske ćelije pričvršćene na splavi na vodenim površinama.

Pametni gradovi mogu povećati učinkovitost transporta, energetsku učinkovitost zgrada, bolje gospodarenje otpadom, te općenito smanjiti emisiju stakleničkih plinova, a sve uz pomoć i doprinos tehničara za računalstvo, njihovih znanja i kreativnosti.

Podizanjem svijesti o ovom problemu i ekološkoj održivosti, te razvijanjem sustavnih aplikacija i platformi, također se može utjecati na ponašanje ljudi.

Sve to nas navodi na zaključak kako tehničari za računalstvo imaju značajnu ulogu u rješavanju pitanja klimatskih promjena kroz inovativna tehnološka rješenja u sadašnjosti i budućnosti.